Integracja systemu informatycznego bez tajemnic

Integracja systemu informatycznego bez tajemnic

Nie trzeba wcale orientować się w szczegółowych założeniach, na jakich opiera się Przemysł 4.0, aby wiedzieć, że już dwa różne programy komputerowe używane w firmie mogą być kłopotliwe. Dziś dąży się do coraz lepszych wyników przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. W pewnym momencie nie sposób już więc polemizować z tym, że integracja systemów informatycznych może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla firmy.

Na czym polega integracja systemu IT?

Integracja systemów to szereg często dość złożonych działań podejmowanych po to, aby połączyć w jedną całość działanie przynajmniej kilku systemów informatycznych. Należy więc opracować rozwiązanie w ramach industrie 4.0 platform, które byłoby swego rodzaju pomostem pozwalającym na korzystanie nie tylko z funkcji, ale i baz danych obu systemów w tym samym czasie.

Może przebiegać jednostronnie, a więc wskazywać na system, który przejmie obowiązki pozostałych. Istnieje też możliwość przeprowadzenia integracji dwustronnej bardziej skomplikowanej, ale jednocześnie zwracającej na siebie uwagę ze względu na charakterystyczną dla siebie skuteczność.

Kiedy pomyśleć o integracji systemów?

O opłacalności integracji systemów informatycznych mówi się dziś jako o czymś, czemu nie da się zaprzeczyć. Warto zastanowić się nad nią jednak przede wszystkim wtedy, gdy przynajmniej dwa programy działają niezależnie od siebie. Pojawia się wtedy problem z przepływem i obsługą danych. Co więcej, niejednokrotnie okazuje się, że kilka osób wykonuje dokładnie te same czynności, choć można byłoby powierzyć je tylko jednej z nich. Integracja nie oznacza braku możliwości korzystania z któregoś z systemów. Pozwala za to na stworzenie narzędzi umożliwiających nawiązanie przez nie współpracy.