Jak bezpiecznie integrować ze sobą systemy informatyczme?

Jak bezpiecznie integrować ze sobą systemy informatyczme?

Jeśli industrie 4.0 platform ma zadziałać także w naszej firmie, musimy zatroszczyć się o to, aby zintegrować ze sobą wykorzystywane do tej pory systemy informatyczne. Integracja systemów pociąga za sobą szereg zalet. Należy jednak liczyć się z tym, że jest też jednym z tych rozwiązań, które stawiają przed nami wyzwania, z których istnienia dobrze jest zdawać sobie sprawę.

Integracja systemu – na to warto uważać

Proces integracji systemów, jedno z kluczowych założeń, na jakich opiera się przemysł 4.0 – zakłada ich zgodność. Tymczasem nie jest wcale powiedziane, że będą one natychmiast przygotowane do zintegrowania ze sobą. Brak analizy ich możliwości w tym zakresie jest poważnym przeoczeniem. Jak się przy tym okazuje, nie jest jedynym błędem, jaki można popełnić. Kwestią, jakiej warto poświęcić możliwie jak najwięcej uwagi jest również ta, która wiąże się z bezpieczeństwem danych w szerokim znaczeniu tego słowa.

Integracja systemów niejako z definicji zakłada przepływ danych pomiędzy systemami. Jeśli nie zadba się o odpowiednie zabezpieczenia, nieautoryzowany dostęp do danych w pewnym momencie może się okazać poważnym problemem. Warto też pamiętać o roli, jaką odgrywa testowanie. Jest ono niezbędne jeszcze przed wprowadzeniem integracji do produkcji.

Jak minimalizować ryzyko?

Integracja systemów informatycznych nie jest skazana ani na niepowodzenie, ani na pomniejsze zagrożenia dezorganizujące pracę firmy. Jeśli jednak ma być przeprowadzona bez zarzutu, nie możemy zapomnieć o roli, jaką odgrywają staranne przygotowania do niej. Nie jest to proces, który należałoby wykonywać w pośpiechu. Nie dziwi więc to, że wiele podmiotów decyduje się w jego przypadku na powierzenie takiego zadania jednej z firm zewnętrznych, często zdecydowanie bardziej doświadczonych.