Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie BHP

Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie BHP

Szkolenia BHP Poznań dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Podczas szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, organizowanego między innymi w Poznaniu, słuchacz nabywa wiedzę i kwalifikacje między innymi z zakresu kształtowania bezpiecznych warunków pracy. Po ukończeniu kursu pracownik będzie wiedział, jak prawidłowo zachować się w razie wystąpienia wypadku lub sytuacji zagrożenia. Nabyte uprawnienia i kwalifikacje pozwolą mu na skuteczne udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców w zakresie BHP

Kurs na wózki widłowe Poznań dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych obejmuje między innymi zagadnienia związane z prawami i obowiązkami pracodawców oraz pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchacz zapozna się z takimi zagadnieniami, jak na przykład:

odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP w miejscu pracy,
służba bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.

Prawidłowe postępowanie w razie wypadku

Kurs BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych porusza również zagadnienia z zakresu wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz profilaktycznej ochrony zdrowia w zakładzie pracy. Podczas szkolenia słuchacz zapozna się z takimi zagadnieniami, jak:

 • rodzaje wypadków,
 • postępowanie w czasie wypadku,
 • obowiązki związane ze zgłaszaniem wypadków,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • wykaz chorób zawodowych,
 • postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej,
 • badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne,
 • ochrona pracowników przed czynnikami szkodliwymi, które występują w miejscu pracy,
 • regulacje dotyczące odpowiednich warunków w miejscu pracy – oświetlenie, wentylacja, mikroklimat itp.

Organizacja ochrony przeciwpożarowej

W czasie szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych zostają również poruszane tematy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Kursant zapozna się z zasadami prawidłowego zachowania w razie pożaru, przyczynami powstawania pożarów oraz organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Odzież ochronna i robocza

Kurs BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych obejmuje szereg innych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, na przykład:

 • odzież ochronna i robocza,
 • prawidłowa organizacja stanowiska pracy,
 • środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • substancje niebezpieczne,
 • bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i narzędzi.