Prawo pracy – gdzie szukać pomocy?

Prawo pracy - gdzie szukać pomocy?

Pracownik jest w zazwyczaj gorszej sytuacji, niż jego pracodawca. Rzadko się zdarza, by to osoba zatrudniona rozdawała karty. Sytuacje tę niejednokrotnie wykorzystują nie do końca uczciwi pracodawcy, którzy mocno naruszają prawa pracownicze. Rzadko grożą im z tego powodu sprawy karne Lublin, co nie oznacza jednak wcale, że sądy są w ich przypadku bezradne. Pracownik musi jednak zawalczyć o swoje prawa. Oczywiście nie całkiem sam, ponieważ po jego stronie stanie kancelaria adwokacka Lublin.

Ignorowanie umowy z pracownikiem

Najczęstszy problem, jaki podejmuje adwokat prawo pracy Lublin, to ignorowanie przez pracodawców zapisów w umowach o pracę. Jest to niestety nagminne i przejawia się w całej gamie partykularnych problemów. Najczęściej pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Nierzadko nie otrzymują zwrotu kosztów, które ponieśli w związku z wykonywaniem pracy, chociaż przepisy prawa nakazują pracodawcy wyrównanie tych strat. Problemem jest także to, że pracodawcy lubią zmieniać brzmienie umowy o pracę bez konsultacji z pracownikiem i bez jego zgody, co nie jest dopuszczalne poza bardzo ściśle określonymi przypadkami.

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy

Osobna kwestia to odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy, czyli sytuacje, w których pracownik doznał strat materialnych lub uszczerbku na zdrowiu, a winnym tego jest pracodawca. Nie zawsze musi to być wina typowo bezpośrednia, czyli na przykład wynikająca ze złego zabezpieczenia miejsca pracy. Pracodawca mógł czegoś niedopatrzeń lub popełnić błąd, który skutkował wzrostem normalnego ryzyka do poziomu nieakceptowanego. We wszystkich tych przypadkach pracownik musi walczyć o swoje.